Офіційні результати діяльності Arricano за 2015 рік

26 квітня 2016 року Arricano Real Estate Plc - провідний девелопер та мережевий оператор торговельно-розважальних комплексів європейського рівня в Україні - опублікувала  результати діяльності компанії за 2015 рік. У компанії зазначають, що при значному падінні ринку в цілому, зниження виручки в доларовому еквіваленті склало всього 10% у валюті звітності.  Зростання прибутку від операційної діяльності склало 80% за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФО), що з вирахуванням переоцінки інвестиційної нерухомості та курсових різниць складає 25% зростання операційного прибутку. Зовнішня заборгованість компанії збереглася на консервативному рівні на 37,44%.

Тетяна Колісник, фінансовий директор групи компаній Arricano, зазначає, що в 2015 році, працюючи в складних економічних умовах, компанія зосередила свої зусилля на пошуку та впровадженні інноваційних підходів не лише в роботі з орендарями, що дозволило досягти високих показників прибутковості компанії, але й в управлінні грошовими коштами, контролі за виконанням бюджету, оцінці інвестицій на основі рентабельності, вдосконаленні бізнес-процесів. У 2015 році серед першочергових завдань фінансового департаменту було зменшення кредитного навантаження. Результатом минулого року стало виконання зобов'язань компанії перед фінансовими установами за  договорами, з одного боку, та реструктуризація кредитів, зниження валютних ризиків - з іншого. Особливою подією в один з найгостріших періодів економічної кризи (весна 2015) компанія вважає залучення кредиту від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку у розмірі $19 млн., що в тому числі свідчить про високий рівень довіри фінансових партнерів компанії.

Вищеперераховані фактори, що посилені командною роботою, спрямованою на досягнення операційних та стратегічних завдань, допомогли компанії зберегти фінансову стійкість в кризовий період.

Позитивну динаміку демонструє й показник заповненості площ. Так, в 2015 році загальна заповненість площ була зафіксована на рівні 96.2% порівняно з  89.3% в 2014 році. Протягом 2015 року було підписано 187 договорів оренди за п’ятьма об’єктами, що перебувають в управління компанії Arricano.

На думку, Вікторії Балюк, керівника юридичного департаменту по роботі з нерезидентами, минулий рік демонстрував якісний стрибок у розвитку групи компаній. Криза в фінансово-економічній сфері створила умови для перегляду та вдосконалення внутрішніх політик, правил та регламентів, що спрямовані на побудову ефективної комунікації з кредиторами та консультантами, ведення та розвиток бізнесу. Вікторія зазначає: «Наші зобов’язання перед біржею, та, в першу чергу, перед нашими акціонерами та інвесторами, - провадити бізнес максимально прозоро, відповідно до правил корпоративної етики, корпоративних бізнес стандартів, були виконані, органічно впроваджені та формалізовані оновлені бізнес-процеси. Саме такі нововведення, які ми продовжуємо впроваджувати в цьому році, дозволили нам бути більш гнучкими, зрозумілими та ефективними».

Михайло Меркулов, Генеральний директор Arricano Real Estate Plc, підбиваючи підсумок, зазначає: «Такі результати діяльності демонструють і команді, і ринку, що постійний розвиток та послідовні дії скеровують бізнес до стабільності та успіху. Навіть в період кризи завдяки управлінським рішенням, що відповідають часу та завданням, можна досягти вражаючих результатів».